FundingShare rating

Wat is de FundingShare Rating?

De FundingShare rating is een risicoclassificatie rating die bij elk vastgoedproject wordt toegevoegd om eenvoudig verschillende projecten met elkaar te kunnen vergelijken. De risicowaardering varieert van de letters A t/m E afhankelijk van het risico van het project. Zo heeft een risicowaardering A minder risico dan risicowaardering B. De rente voor risicowaardering B is als gevolg van een groter risico hierdoor hoger.

a
b
c
d
e
Minder risico Meer risico

Hoe wordt de FundingShare rating gemeten?

De FundingShare rating is opgebouwd uit 8 risicocategorieën. Dit zijn de belangrijkste risico criteria voor vastgoed investeringen. Met elke categorie kan een project een bepaald aantal punten scoren, deze zijn weergegeven in het onderstaande overzicht. Op basis van het totaal aantal punten wordt de FundingShare risicowaardering van het project vastgesteld. Een project kan maximaal 26 punten krijgen wat zal resulteren in een A risicowaardering. Het minimum aantal punten is 7 resulterend in een E risicowaardering.

A 26 25 24 23 B 22 21 20 19 C 18 17 16 15 D 14 13 12 11 E 10 9 8 7
Risico classificatie Score Omschrijving Bandbreedte rentepercentage *
A1 - A4 26 - 23 Defensief 4% - 6%
B1 - B4 22 - 19 Behoedzaam 6% - 7%
C1 - C4 18 - 15 Offensief 7% - 8%
D1 - D4 14 - 11 Speculatief 8% - 10%
E1 - E4 10 - 7 Zeer speculatief 10% - 12%

* Minimaal eens per jaar zal FundingShare de rentepercentage van de 5 risicoklassen aan de hand van de actuele marktrente bepalen

Hypotheekrecht ja/nee Het hypotheekrecht komt op naam te staan van de Stichting Derdengelden FundingShare, die alle investeerders vertegenwoordigt. De Stichting zal voormelde zekerheidsrechten voor en ten behoeve van de (gezamenlijke) investeerders houden, beheren en indien noodzakelijk uitwinnen. Opmerkingen Punten
1e U deelt als investeerder als eerste mee in de executieopbrengst 4
2e U deelt als investeerder als tweede mee in de executieopbrengst 3
3e U deelt als investeerder als derde mee in de executieopbrengst 2
Nee U heeft geen hypotheekrecht op het object 0
Percentage senior en junior leningen De positie van FundingShare in de hiërarchie van leningen hangt af van de hoeveelheid overige senior en junior leningen die aan de ondernemer voor dit object zijn verstrekt. Hoe meer senior leningen er zijn, hoe minder punten er worden toegekend. Opmerkingen Punten
100% Junior Andere leningen zijn 100% Junior t.o.v. FundingShare 4
50% Junior Meer dan 50% van leningen is Junior t.o.v. FundingShare 3
50% Senior Meer dan 50% van leningen is Senior t.o.v. FundingShare 2
100% Senior FundingShare is 100% achtergesteld t.o.v. andere leningen 1
Locatie Bij een betere locatie wordt aangenomen dat de verkoopbaarheid/verhuurbaarheid beter zal zijn. Derhalve worden er bij een betere ligging meer punten toegekend. Opmerkingen Punten
Uitstekend Uitstekende verkoopbaarheid en/of verhuurbaarheid 3
Goed Goede verkoopbaarheid en/of verhuurbaarheid 2
Matig Matige verkoopbaarheid en/of verhuurbaarheid 1
Bezettingsgraad De verwachtte bezettingsgraad van het object zal aan de hand van vergelijkbare panden in de omgeving alsook aangeleverde huurcontracten bepaald worden. Hoe hoger de bezettingsgraad wordt geschat, des te meer punten worden er toegekend voor dit criterium. Opmerkingen Punten
Bezet Meer dan 85% van het project reeds verhuurd/verkocht 3
Deels Minder dan 85% van het project reeds verhuurd/verkocht 2
Leeg Het project is nog niet verkocht of verhuurd 1
Projectfase Hoe vroeger in de levenscyclus het object zich bevindt, des te minder punten er worden toegekend, aangezien er bij een vroeg stadium meer risico’s voor het object aanwezig zijn. Opmerkingen Punten
Bestaande bouw Bestaand project door exploiteren 3
Herontwikkeling Het project ondergaat een grote verbouwing 2
Nieuwbouw Volledig nieuwe ontwikkeling 1
Track-record ondernemer Bij een langere en meer uitgebreidere track record wordt aangenomen dat de ondernemer meer kans heeft op het succesvol voltooien van het project en is het risico kleiner. Hoe hoger de trackrecord van de ondernemer wordt geschat, hoe meer punten er worden toegekend. Opmerkingen Punten
10+ mln. Euro Zeer ervaren 3
5-10 mln. Euro Ervaren 2
0 mln. Euro Minder ervaren 1
Looptijd project Een korter durend project wordt doorgaans als minder risicovol geschat, omdat het makkelijker is om op kortere termijn de risico’s in te schatten voor de ondernemer. Dit criterium hangt samen met andere criteria (o.a. track record) zodat er per geval apart wordt gekeken of een korter durend project extra punten verdient. Opmerkingen Punten
0-5 jaar Korte periode 3
5-10 jaar Gemiddelde periode 2
>10 jaar Lange periode 1
Loan to Value De hoogte van de lening ten opzichte van de actuele waarde (taxatiewaarde) van het vastgoedobject. Hoe hoger de LTV hoe meer risico gebonden aan het project, waardoor er minder punten zullen worden toegekend. Opmerkingen Punten
<25% Lening bedraagt een klein deel van de taxatiewaarde 3
25% - 75% Lening bedraagt een aanzienlijk deel van de taxatiewaarde 2
>75% Lening bedraagt een overgroot deel van de taxatiewaarde 1

Investeren!

of

Financieren!

×